Första veckan
Andra veckan

Tredje veckan

Fjärde veckan
Femte veckan

Sjätte veckan
Sjunde veckan
Åttonde veckan
Stå o huvudbilder
Valpdagbok sjunde veckan

Det är den 30 Maj och valparnas (54) dygn.
Äntligen så har bilderna på valparna kommit in på hemsidan.
Ni förstår att tiden har inte funnits men bättre sent än aldrig.
Besiktade och OK i baken blev det när Veterinär Erik var här.
Även vaccinerade och chippade.
Avmaskade har de blivit tidigare och det har varit bra alla gånger...ingen mask!

Många nya bilder från de 2 sista veckorna

Nu blir det inte fler valpbilder och valparna flyttar snart.

Kram/Annica