Veras Valpdagböcker kull 2

 

 

*Första veckan*Andra veckan*Tredje veckan*Fjärde veckan*
*Femte veckan*Sjätte veckan*Sjunde veckan*Åttonde veckan*

*Stå och sittbilder 7 veckor*